Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 446129
Title Lager antibioticagebruik op varkensbedrijven gaat gepaard met uiteenlopende diergezondheidskosten
Author(s) Puister-Jansen, L.F.; Wisman, A.
Source Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) diergezondheid - dierenwelzijn - varkenshouderij - zeugen - kosten - antibiotica - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - animal health - animal welfare - pig farming - sows - costs - antibiotics - farm results - returns
Categories Animal Health and Welfare / Pigs
Abstract De totale diergezondheidskosten op zeugenbedrijven zijn in de periode 2005-2012 toegenomen tot 74 euro per zeug (inclusief biggen). Op vleesvarkensbedrijven zijn de kosten voor diergezondheid in dezelfde periode gedaald naar ruim 2 euro per vleesvarken. Bij beide diersoorten zijn de kosten voor antibiotica omlaag gegaan. Op zeugenbedrijven lijkt de daling van het antibioticagebruik samen te hangen met hogere kosten voor vaccinaties. Op vleesvarkensbedrijven is daarentegen geen relatie gevonden tussen aantal dagdoseringen antibioticagebruik en vaccinatiekosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.