Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446134
Title Actieplan aaltjesbeheersing: eindbrochure na acht jaar onderzoek en kennisverspreiding : feedback en resultaten
Author(s) PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Projectgroep Actieplan Aaltjesbeheersing
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - nematoda - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - waardplanten - aardappelen - groenbemesters - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection - arable farming - field vegetables - outdoor cropping - host plants - potatoes - green manures
Categories Plant Parasitic Nematodes
Abstract Deze brochure geeft een overzicht van acht jaar afstemming, onderzoek, advisering en communicatie op het gebied van aaltjesbeheersing. De brochure biedt een overzicht van hoe de diverse doelgroepen terugkijken op het Actieplan Aaltjesbeheersing, geeft een doorkijk naar de toekomst en tracht de witte vlekken op het gebied van aaltjesbeheersing in kaart te brengen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de praktische doorwerking vanuit het perspectief van de akkerbouwer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.