Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446151
Title Vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer
Author(s) Tien, N.S.H.; Miller, D.C.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C142/13) - 37
Department(s) IMARES Vis
IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vissen - fauna - visbestand - natuurbeleid - ijsselmeer - fishes - fishery resources - nature conservation policy - lake ijssel
Categories Aquatic Ecology
Abstract Vangstadviezen vanuit gegeven benadering hebben als doelstelling het voorkomen van (verdere) achteruitgang van een bestand. Een aantal scenario’s is onderzocht en per bestand worden acht mogelijke vangstadviezen gepresenteerd. De analyses wijzen op een verslechterende staat van de vier bestanden en alle adviezen betreffen vangstreducties. Om tot een definitief vangstadvies te komen moet door de opdrachtgever een drietal keuzes worden gemaakt. In een hierop volgend rapport zullen inspannings- en monitoringsadviezen worden gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.