Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446160
Title Aanpak bestrijding van Bruin- en Ringrot effectief
Author(s) Janssens, S.R.M.
Source Agri-monitor 2007 (2007)april. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) akkerbouw - teelt - aardappelen - bacterieziekten - ralstonia solanacearum - ziektepreventie - kosten - ziektedistributie - eu regelingen - maatregelen - publiek-private samenwerking - arable farming - cultivation - potatoes - bacterial diseases - disease prevention - costs - disease distribution - eu regulations - measures - public-private cooperation
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Potatoes
Abstract Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven leidde in de laatste jaren tot een forse daling van het aantal bruin- en ringrotbesmettingen in de aardappelteelt. Gemeenschappelijk belang is het voorkomen van deze besmettingen, terwijl tegengestelde belangen vooral liggen bij de kosten van maatregelen versus het verspreidingsrisico.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.