Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446166
Title Aardappelteelt: kosteneffectiviteit bruinrotbeheersing
Author(s) Breukers, A.
Source Agri-monitor 2007 (2007)januari. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) aardappelen - ralstonia solanacearum - plantenziekteverwekkende bacteriën - gewasbescherming - agrarische bedrijfsvoering - schade - kostenanalyse - economische analyse - potatoes - plant pathogenic bacteria - plant protection - farm management - damage - cost analysis - economic analysis
Categories Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Bruinrot in aardappelen kan grote economische schade veroorzaken, met name door de bedreiging voor de export van pootgoed. Dit vraagt om stringente maatregelen voor bruinrotbeheersing. Uit een recentelijk afgerond promotieonderzoek komt naar voren dat kostenbesparingen op het bruinrotbeleid niet voordelig zijn, omdat exportverliezen bij een eventuele bruinrotuitbraak groter zijn dan de uitgespaarde kosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.