Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446181
Title Zuiver water en biomassa dankzij algenteelt
Author(s) Vervaeren, H.; Beelen, V.; Hende, S. van den; Lamers, P.P.
Source Management & Techniek : halfmaandelijks vakblad van Boerenbond Leuven 18 (2013)3. - p. 36 - 42.
Department(s) Bioprocess Engineering
VLAG
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) algenteelt - algen - teeltsystemen - biobased economy - biomassa - afvalwaterbehandeling - vlaanderen - algae culture - algae - cropping systems - biomass - waste water treatment - flanders
Categories Algae / Cropping Systems
Abstract Algenteelt heeft grote toekomstmogelijkheden, maar welke soorten en welke teeltsystemen zijn technisch en economisch haalbaar en ecologisch interessant in Noordwest-Europa? Dit wordt de komende jaren binnen het project Energetic Algae onderzocht. In dit dossier 4 artikelen over algenteelt: 1) Is algenteelt bij ons een haalbare kaart? 2) van micro tot macro, van zoet tot zout. 3) Op bezoek bij Nederlandse algentelers, o.a. het onderzoekscentrum AlgaePARC, algenvijvers van het landbouwbedrijf Kelstein en het praktijkcentrum Acrres. 4) Eerste Vlaamse algenvijver gestart.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.