Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446207
Title Inteelt onder Sallandse korhoenders - de genetische gevolgen van een kleine populatieomvang
Author(s) Groot, G.A. de; Jansman, H.A.H.
Event Is er toekomst voor het korhoen, Sallandse Heuvelrug, Nederland, 2013-11-01/2013-11-01
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2013
Abstract Kleine populaties lopen een verhoogd risico op uitsterven. Naast toevallige demografische fluctuaties en gebrekkige habitatcondities, spelen ook genetische factoren zoals een gebrek aan variatie en een toename van inteelt hierbij een rol. Een van de soorten waarbij dergelijke genetische risico’s een rol spelen is het Korhoen, waarvan in Nederland na een dramatische afname in aantallen nu slechts nog op de Sallandse Heuvelrug nog een kleine populatie over is. Via een populatiegenetische studie met behulp van microsatelliet-merkers, konden we laten zien dat de genetische variatie in de populatie recent bijna geheel is ingestort, en het niveau van verwantschap en inteelt sterk is gestegen. Wat zijn de concrete gevaren die dit met zich meebrengt? En wat kan er op korte en langere termijn worden gedaan om deze gevaren te beperken?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.