Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446253
Title De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM
Author(s) Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) aardappelen - tarra - aarde - grondsterilisatie - globodera - plantenparasitaire nematoden - biologische grondontsmetting - gewasbescherming - akkerbouw - potatoes - tare - earth - soil sterilization - plant parasitic nematodes - biological soil sterilization - plant protection - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het akkerbouwbedrijf wordt deze grond vaak teruggestort op het perceel van herkomst. Dit houdt een risico in omdat de grond bijvoorbeeld besmet kan zijn met aardappelcysteaaltjes (AM). Het is daarom van groot belang om de grond te saneren voordat het terug gaat naar het perceel. Ook de verwerkende industrie heeft te maken met grote hoeveelheden grond. Deze grond is bovendien zeer divers van samenstelling en kan heel vochtig zijn. Ook voor deze bedrijven zijn mogelijkheden voor sanering van de grond tegen schadelijke bodemorganismen van groot belang. In opdracht van het Productschap Akkerbouw, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, heeft PPO-AGV de mogelijkheden uit de literatuur en de resultaten van eigen onderzoek op een rijtje gezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.