Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446264
Title Mogelijkheden van natuur en landbouw op micro- en macroniveau : utopieën en dystopieën voor Europa [thema: de natuur zelf als rentmeester]
Author(s) Rabbinge, R.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)6. - ISSN 1572-7610 - p. 10 - 13.
Department(s) Wageningen UR Administration OfficeCorporate Staff
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) landgebruik - landbouw - pesticiden - voedselproductie - natuurbeheer - duurzaamheid (sustainability) - emissie - landen van de europese unie - land use - agriculture - pesticides - food production - nature management - sustainability - emission - european union countries
Categories Farm Management / Nature Management (General)
Abstract In 1992 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid het rapport Grond voor Keuzen uit, een verkenning naar de mogelijkheden voor de Europese landbouw en de realisatie van verschillende maatschappelijke doelen. In dit rapport schetst de Raad beelden voor het optimale grondgebruik in de Europese landelijke gebieden. Afhankelijk van de vier scenario’s die de Raad presenteerde, kon het pesticidengebruik worden teruggebracht met 40 tot 80%, de emissie met 50 tot 70%, de kosten minimaal worden gehalveerd en het areaal in gebruik voor landbouw met 30 tot 50%. Dat betekent dat er iets te kiezen was, zo concludeerde de Raad indertijd. Er is de twintig jaar daarna veel veranderd, en dus is het tijd om de studie van toen, weliswaar veel minder gedetailleerd, in het licht van dit afscheidssymposium van dr Jaap Kuper als rentmeester van het Kroondomein en groot pleitbezorger van natuur en biodiversiteitsherstel, te actualiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.