Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 450485
Title Recht voor de groene ruimte
Author(s) Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860807 - 180 p.
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2013
Abstract Recht voor de groene ruimte biedt een compact overzicht van het ruimtelijke ordeningsrecht, het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht alsmede het recht en beleid rond de thema's landschap en cultuurhistorie. Voorts wordt ingegaan op essentiële actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning. Het boek is primair geschreven ten behoeve van het onderwijs aan Wageningen Universiteit, maar zal ook van waarde zijn voor andere opleidingen en als inleiding voor niet-juristen werkzaam in de sectoren ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Na een kort overzicht van de voor het groene omgevingsrecht meest relevante rechtsbegrippen wordt aandacht besteed aan achtereenvolgens het ruimtelijk bestuursrecht (oude en nieuwe Wet ruimtelijke ordening), grondexploitatie, planschade, landschapsbeleid, cultuurhistorisch beleid, Nationale Parken, Natuurschoonwet, Boswet en EU bosrecht, de EHS, Natura 2000 en het overige Europese natuurbeschermingsrecht. Ook wordt ingegaan op de voorstellen voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zijn de meest relevante wetteksten als bijlage achterin opgenomen. Het boek geeft tevens een goede en ook voor niet-juristen toegankelijke samenvatting van het juridisch onderzoek dat de auteur de afgelopen vijf jaar heeft verricht voor de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.