Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451333
Title Verslag onderzoek zomerbloemen geteeld op water 2013 : PT/Teelt de grond uit
Author(s) Blind, M.; Slootweg, G.; Vermeulen, T.
Source Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 82
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zomerbloemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - voedingsoplossingen - plantenvoeding - cultivars - bemesting - knollen - substraten - proeven - summer flowers - cultural methods - hydroponics - nutrient solutions - plant nutrition - fertilizer application - tubers - substrates - trials
Categories Cultivation, Cultural Methods / Cut Flowers
Abstract Op verzoek van de sector (financiering via Productschap Tuinbouw) en de overheid (Ministerie van Economische Zaken) doet Proeftuin Zwaagdijk al enige jaren onderzoek naar alternatieve en innovatieve systemen voor o.a. de teelt van zomerbloemen. De aandacht heeft zich daarbij steeds nadrukkelijker gericht op een systeem waarbij de planten in een drijver (van EPS = geëxpandeerd polystyreen, merknaam Tempex) in een voedingsoplossing drijven en vrijwel de gehele wortelontwikkeling in de voedingsoplossing plaatsvindt (drijvend teeltsysteem). Het onderzoek richtte zich daarbij meer en meer op gewassen die in de gangbare grondteelt steeds meer problemen ondervinden en die ook op in het drijvende teelt niet probleemloos te telen zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.