Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451449
Title Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Donders, J.L.M.; Vader, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 27) - 6
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Alterra - Nature and society
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) natuurbeheer - particuliere organisaties - landschapsbeheer - burgers - samenwerking - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - nature management - private organizations - landscape management - citizens - cooperation - community involvement - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuurorganisaties zijn op zoek naar meer particuliere bijdragen. Zij maken daarbij soms gebruik van de mogelijkheden die de ‘energieke samenleving’ (Hajer, 2011) hen biedt om samen met burgers, bedrijven en overheden het beheer van natuur en landschap vorm te gaan geven. Veel Nederlanders zijn lid of vrijwilliger van een natuurorganisatie (inclusief landschaps- en cultuurhistorische organisaties) om bij te dragen aan natuur en landschap. In deze WOt-paper bespreken wij het onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in de bijdragen van de achterban en hoe natuurorganisaties met hen samenwerken. Hiervoor is een enquête door 55 natuurorganisaties beantwoord en zijn 15 interviews gehouden (Overbeek et al., 2013). Het blijkt dat de diversiteit aan particuliere bijdragen stijgt, maar dat de organisaties hun achterban eerder zien als doelgroep om draagvlak en betrokkenheid te realiseren dan als belanghebbende met eigen wensen en oplossingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.