Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453788
Title Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw
Author(s) Bartholomeus, R.P.; Kroes, J.; Bakel, J. van; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Walvoort, D.J.J.; Witte, F.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3-4. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
Department(s) Alterra - Soil geography
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) grondwaterstand - grondwaterwinning - landbouw - opbrengsten - berekening - groundwater level - groundwater extraction - agriculture - yields - calculation
Categories Groundwater Hydrology
Abstract Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedrongen op een herziening van deze methodes (o.a. Van Bakel en Heijkers (2004)), omdat die verouderd zijn. Er is nu een eerste stap gezet naar een nieuwe, meer (klimaat)bestendige, methode. De agrohydrologische modelcode SWAP vormt in deze methode de kern voor het afleiden van schadefuncties. SWAP is daarbij uitgebreid met nieuwe of verbeterde modules voor de berekening van directe hydrologische effecten van natschade (zuurstofstress) en zoutschade
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.