Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453967
Title Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : Deel 2. Het biomassawerf concept : voorbeelden, theorie & checklist
Author(s) Annevelink, E.; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den; Dam, J.E.G. van; Bartels, P.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1478) - ISBN 9789461739933 - 57
Department(s) FBR BP Biorefinery & Sustainable Value Chains
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) logistiek - biomassa - ketenmanagement - distributie - biobased economy - betuwe - logistics - biomass - supply chain management - distribution
Categories Logistics
Abstract Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het tweede deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013). Het specifieke doel van dit tweede deelrapport is om enkele gevonden voorbeelden van het biomassawerf concept te schetsen, om de theorie verder uit te diepen en om een checklist op te stellen met stappen om tot een biomassawerf te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.