Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454313
Title Actuele ontwikkelingen in de preventie en bestrijding van maagdarmwormen bij schapen : Kernpunten uit een literatuurstudie
Author(s) Bokma-Bakker, M.H.; Antonis, A.F.G.; Ploeger, H.; Vellema, P.; Verkaik, J.C.
Source Wageningen UR/Universiteit Utrecht
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
CVI Virology
Publication type Brochure
Publication year 2014
Keyword(s) schapenhouderij - maagdarmziekten - wormen - dierparasitaire nematoden - nematodirus battus - haemonchus contortus - teladorsagia circumcincta - schapenziekten - gastheer parasiet relaties - graslandbeheer - ziektebestrijding - dierveredeling - selectief fokken - voedersupplementen - schapenvoeding - sheep farming - gastrointestinal diseases - helminths - animal parasitic nematodes - sheep diseases - host parasite relationships - grassland management - disease control - animal breeding - selective breeding - feed supplements - sheep feeding
Categories Animal Pathology / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract De schapensector gaat de parasitaire resistentie-ontwikkeling terugdringen. Ze wil dat doen door verbetering van de preventie en de bestrijding van maagdarmwormen. Experts hebben in 2013 een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin zijn de belangrijkste binnen- en buitenlandse innovatieve ontwikkelingen voor verlaging van de infectiedruk opgenomen en vertaald naar toepasbaarheid onder de Nederlandse omstandigheden. Bekeken zijn de gebieden fokkerij, voeding, vaccinatie, beweiding, inzet van natuurlijke middelen en diagnostiek. In deze brochure zijn de belangrijkste bevindingen samengevat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.