Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456724
Title Jaarrapportage onderzoek Animal Welfare Check Points 2013
Author(s) Visser, E.K.; Ouweltjes, W.; Neijenhuis, F.; Lourens, A.; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H.; Hindle, V.A.; Verkaik, J.C.; Binnendijk, G.P.; Gerritzen, M.A.
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 753) - 89
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
LR - Animal Nutrition
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) dierenwelzijn - transport - slacht - varkens - vleeskuikens - hennen - rundvee - schapen - geiten - diergezondheid - doden van dieren - dierlijke productie - protocollen - veevervoer - animal welfare - slaughter - pigs - broilers - hens - cattle - sheep - goats - animal health - killing of animals - animal production - protocols - transport of animals
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Het project “Animal Welfare Check Points” heeft als doel het ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het welzijn van slachtdieren tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en op de slachterij. In de tweede fase van het onderzoek (2013) zijn gegevens verzameld om een idee te krijgen van de gemiddelden en spreiding van de welzijnsparameters in de praktijk. Daarnaast zijn ervaringen opgedaan met de toepassing van de protocollen in de praktijk, en waar nodig zijn protocollen verder aangescherpt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.