Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456828
Title Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebieden : beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Janssen, J.A.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 9) - 105
Department(s) Alterra - Nature and society
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) natura 2000 - habitatrichtlijn - soortendiversiteit - natuurgebieden - databanken - nederland - inventarisaties - gegevensbeheer - habitats directive - species diversity - natural areas - databases - netherlands - inventories - data management
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de zogenaamde Standaard Data Forms (SDFs) van soorten van de Annex II van de Habitatrichtlijn. Deze SDFs maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt bij het beoordelen van de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten. In dit rapport wordt aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens in de SDF zijn gebaseerd. Het betreft gegevens over de aantallen van een soort, het type populatie, de relatieve populatie, de kwaliteit van het leefgebied, de ligging van de populatie in het Europese areaal, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van eenvoudige maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een soort voorkomt. In totaal gaat het om 373 combinaties van soorten en gebieden die worden toegelicht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.