Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457556
Title Onderzoek en transitie : verslag en conclusies naar aanleiding van een workshop op 15 februari 2002
Author(s) Bos, B.; Wolleswinkel, A.
Source Lelystad : ID (ID publicatie 2201) - 16
Department(s) DLO Institute for Animal Science and Health
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bedrijfssystemen - dierhouderij - agrarische planning - landbouwbeleid - tendensen - landbouwontwikkeling - milieubescherming - verontreiniging - projectimplementatie - dierlijke productie - kennismanagement - kennisoverdracht - agrarische productiesystemen - farming systems - animal husbandry - agricultural planning - agricultural policy - trends - agricultural development - environmental protection - pollution - project implementation - animal production - knowledge management - knowledge transfer - agricultural production systems
Categories Agricultural Policy / Animal Husbandry (General)
Abstract Op vrijdag 15 februari 2002 vond de workshop Onderzoek en Transitie plaats in Wageningen. Deze workshop was bedoeld als methodische ondersteuning voor onderzoekers die betrokken zijn bij het Programma ‘Nieuwe Veehouderijsystemen’, een door LNV gefinancierd onderzoekprogramma dat tot doel heeft op een interactieve, interdisciplinaire en innovatieve manier bij te dragen aan de transitie naar een maatschappelijke gewenste en duurzame veehouderij. In dit rapport wordt verslag gedaan van deze workshop. Naast een uitgebreide introductie van het programma en de samenvatting van de stand van zaken en de ervaringen, worden er verbindingen gelegd met andere perspectieven op technologische innovatie, die wegen suggereren voor verder onderzoek. Er kunnen een aantal algemene conclusies getrokken worden, zowel voor de Duurzame Technologische Ontwikkeling-aanpak zelf, als voor de implementatie daarvan in transitieprocessen in de veehouderij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.