Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457560
Title Voorspellen van het uitbetalingsgewicht van zetmeelaardappelen uit stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen
Author(s) Akkermans, L.M.W.; Haren, R.J.F. van
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 180) - 28
Department(s) Plant Research International
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) fabrieksaardappelen - aardappelen - gewasgroeimodellen - stikstof - meting - bemesting - meettechnieken - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - starch potatoes - potatoes - crop growth models - nitrogen - measurement - fertilizer application - measurement techniques - arable farming - agricultural research
Categories Potatoes
Abstract Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de opbrengst van zetmeelaardappelen en stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen. De bedoeling is een instrument te ontwikkelen waarmee tijdens het groeiseizoen kan worden beslist of er al dan niet moet worden bijgemest. De stikstofwaarden zijn op twee manieren bepaald: met de SPAD-meter en met de cropscanmethode. Voor beide meetmethoden zullen resultaten worden gepresenteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.