Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 460113
Title Chemisch, microscopisch en sensorisch onderzoek van veertig monsters groentesoep
Author(s) Cramwinckel, A.B.; Mazijk - Bokslag, D.M. van; Herstel, H.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.28a)
Department(s) RIKILT
Publication type Research report
Publication year 1990
Keyword(s) soepen - voedselkwaliteit - chemische samenstelling - nederland - sensorische evaluatie - organoleptische kenmerken - kiemgetal - soups - food quality - chemical composition - netherlands - sensory evaluation - organoleptic traits - bacterial count
Categories Food Quality and Safety
Abstract In overleg met de Consumentenbond zijn de groentesoepen onderzocht op het gehalte aan natrium en glutaminezuur. Verder is de samenstelling van de monsters microscopisch onderzocht op zichtbare en onderscheidbare bestanddelen. Tenslotte zijn verschillen in geur, smaak en mondgevoel tussen de monsters groentesoep in kaart gebracht en zijn de monsters door een sensorisch-analytisch panel op basis van deze verschillen geprofileerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.