Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 466615
Title Een aantekening bij het toepassen van numerieke exploratie in een gebied met begonnen grondwateronttrekking
Author(s) Stol, P.T.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 957) - 30
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) grondwaterwinning - grondwaterstand - groundwater extraction - groundwater level
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Wanneer in een gebied van onderzoek op een bepaald tijdstip kunstmatig water gaat worden onttrokken, streeft de methode na de grondwaterstanden in de, door de onttrekking, beïnvloede peilbuizen met behulp van de afgeleide regressievergelijkingen te reconstrueren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de metingen in de stambuis niet door de onttrekking worden beïnvloed.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.