Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 466653
Title Onderzoek openluchtrecreatie Midden-Brabant : opzet uitvoering en enige resultaten van het onderzoek
Author(s) Alderwegen, H.A. van; Bakker, J.G.
Source Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Deelrapport. Projectstudie landinrichting Midden-Brabant no. 7) - 89
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) landgebruik - vrijetijdsactiviteiten - bedrijfsvoering - openluchtrecreatie - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - noord-brabant - land use - leisure activities - management - outdoor recreation - rural development - rural planning - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.