Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477273
Title Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatie-instrument voor de practice-based interventie 'cursus Evenwicht'
Author(s) Dongen, Ellen J.I. van; Pieterse, C.; Haveman-Nies, A.
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 92 (2014)6. - ISSN 1388-7491 - p. 224 - 230.
DOI https://doi.org/10.1007/s12508-014-0089-9
Department(s) VLAG
Consumer Science & Intelligent Systems
FBR Consumer Science & Health
Chair Nutrition and Disease
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Abstract In de gezondheidsbevordering worden veel practice-based interventies uitgevoerd, die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en waarvan het lastig is de effectiviteit aan te tonen. Een van deze interventies is de cursus Evenwicht van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, voor kinderen met overgewicht en hun ouder(s). Dit artikel beschrijft in heldere stappen hoe voor de cursus Evenwicht een interventietheorie is opgesteld en aan de hand daarvan een evaluatie-instrument is ontwikkeld. In elke stap is intensief gebruik gemaakt van zowel kennis uit de wetenschap (onder andere empirische studies) en kennis uit de praktijk (onder andere via interviews met cursusleiders). De wisselwerking tussen beide werkvelden is uitgebreid beschreven en kan als handleiding dienen voor de onderbouwing en evaluatie van andere praktijkinterventies. In de eerste stap zijn de cursusdoelen gespecificeerd, ofwel de verandering in gedrag waar de cursus aan probeert bij te dragen. Bij de tweede stap is onderzocht via welke gedragsdeterminanten de cursusactiviteiten inspelen op de doelgedragingen. Vervolgens zijn op basis van deze uitkomsten evaluatievragenlijsten opgesteld, die na een pre-test praktisch bruikbaar zijn bevonden voor de evaluatie van de cursus. De stappen die in dit artikel beschreven worden, zijn bruikbaar voor het opstellen van de interventietheorie en evaluatie-instrumenten voor andere practice-based interventies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.