Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 479154
Title Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen : Evaluatierapport
Author(s) Wiersma, P.; Ottens, H.J.; Kuiper, M.W.; Schlaich, A.E.; Klaassen, R.H.G.; Vlaanderen, O.; Postma, M.; Koks, B.J.
Source Scheemda : Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (2 ) - 222
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bouwland - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - vogels - fauna - monitoring - groningen - arable land - field margins - agri-environment schemes - birds
Categories Nature Management (General)
Abstract De Werkgroep Grauwe Kiekendief en zijn oprichter Ben Koks zijn belangrijke pioniers geweest in het agrarische natuurbeheer. In de loop van de jaren hebben zij – in samenwerking met verschillende universiteiten – onafhankelijk, degelijk en vooral kritisch onderzoek geëntameerd, waarbij niet al van te voren vaststond dat genomen maatregelen wel zouden werken. Dit rapport vat veel van dit belangrijke werk samen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.