Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 479741
Title Neerschalen van ruimtelijke informatie : Perceelsinformatie uit kaarten voor postcodegebieden
Author(s) Brus, D.J.; Orton, T.G.; Walvoort, D.J.J.; Reijneveld, J.A.; Oenema, O.; Knotters, M.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 165 - 168.
Department(s) Alterra - Soil geography
Soil Science Centre
Alterra - Sustainable soil management
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Keyword(s) bodemkwaliteit - organische stof - velden - landbouwgronden - kaarten - bepaling - kriging - statistische analyse - innovaties - soil quality - organic matter - fields - agricultural soils - maps - determination - statistical analysis - innovations
Categories Soil Chemistry
Abstract Kaarten kunnen informatie geven over grotere eenheden, bijvoorbeeld postcodegebieden, of nog kleinere, zoals percelen. Met een variant op een interpolatietechniek is het mogelijk informatie te verkrijgen over een kleiner gebied. We illustreren dit aan de hand van organische stofgehalten in de bodem. De methodiek is breed toepasbaar op allerlei vormen van ruimtelijke informatie en maakt een betere benutting van data mogelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.