Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481345
Title Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw
Author(s) Ruijven, J.P.M. van
Source Kas techniek (2014)9. - p. 26 - 29.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - waterzuivering - irrigatiewater - ozon - technieken - recirculatiesystemen - desinfectie - pesticiden - methodologie - greenhouse horticulture - water treatment - irrigation water - ozone - techniques - recirculating systems - disinfection - pesticides - methodology
Categories Horticulture / Water Quality
Abstract Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ontsmetting. Agrozone onderzoekt momenteel samen met Wageningen UR Glastuinbouw wat de toepassingsmogelijkheden zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.