Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485189
Title Zee op Zicht: Inzicht; een zoektocht naar een integraal afwegingskader voor het gebruik van de zee
Author(s) Hoof, L.J.W. van; Steenbergen, J.; Bolman, B.C.; Rockmann, C.; Kraan, M.L.; Piet, G.J.; Jak, R.G.; Wal, J.T. van der; Pastoors, M.A.; Slijkerman, D.M.E.; Soma, K.; Goldsborough, D.G.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES ) - 71
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Maritiem
IMARES
IMARES Vis
Public Administration and Policy
Environmental Policy
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) landgebruiksplanning - gebiedsgericht beleid - noordzee - governance - onderzoeksbeleid - land use planning - integrated spatial planning policy - north sea - research policy
Categories Land Use Planning
Abstract De veranderingen op zee gaan snel. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. In het beheer van de zee is sprake van een veranderende rol van de overheid, met name de verdeling van regulerende overheden over schalen van lokaal nationaal en regionaal naar Internationaal in EU verband – maar ook in bijvoorbeeld OSPAR en Noordzee verband. Binnen het project Zee op Zicht hebben in de afgelopen vier jaar onderzoekers van Wageningen UR zich gebogen over de vraag hoe je een integraal afwegingskader voor het inrichten van de zee zou kunnen ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.