Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486016
Title Het effect van licht op bio-aardappel vergroening in de retail
Author(s) Pereira da Silva, F.I.D.G.; Otma, E.C.
Source Wageningen : Wageningen UR & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1528) - ISBN 9789462573635 - 26
Department(s) FBR Post Harvest Technology
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) consumptieaardappelen - achteruitgang (deterioration) - vergroening - chlorofyl - kunstlicht - supermarkten - biologische voedingsmiddelen - aardappelen - voedselkwaliteit - table potatoes - deterioration - greening - chlorophyll - artificial light - supermarkets - organic foods - potatoes - food quality
Categories Potatoes / Food Quality and Safety
Abstract Uit peilingen van de Nederlandse Aardappel Organisatie en andere, blijkt dat er nog steeds kwaliteitsgebreken vast te stellen zijn bij de biologische aardappels in het schap. Vergroening lijkt één van de belangrijkste aspecten van de kwaliteitsgebreken te zijn. Het doel van dit projectonderdeel is daarom om te onderzoeken welk type licht in de supermarkt leidt tot de beste resultaten om vergroening van bio-aardappels in het schap tegen te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.