Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486097
Title Zwavel in de rwzi: Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s - een haalbaarheidsstudie
Author(s) Dekker, A.; Menkveld, H.W.H.; Hermans, P.G.B.; Panjer, M.A.C.; Lam, G.P. 't
Source Stowa (Rapport / STOWA 2011-21) - ISBN 9789057735301 - 80
Department(s) IMARES
Bioprocess Engineering
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) rioolwaterzuivering - denitrificatie - zwavel - slib - sewage treatment - denitrification - sulfur - sludges
Categories Waste Water Treatment
Abstract Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvullende heterotrofe denitrificatie is het gangbaar om een externe C-bron zoals methanol te doseren. De nadelen hiervan zijn veiligheidsrisico’s en kosten. Voor zwavel gelden deze nadelen minder. Ook is zwavel, zeker wanneer een interne stroom kan worden gebruikt, duurzamer. Dit onderzoek is uitgevoerd om de zwavelstromen op een rwzi in kaart te brengen en de haalbaarheid van autotrofe denitrificatie in de rwzi te verkennen. Daarnaast is onderzocht of het zwavelgehalte in slib en daarmee de aan zwavel gerelateerde slibverwerkingskosten kunnen worden verlaagd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.