Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487304
Title De bedrijfsgrootte voor akkerbouwbedrijven in het Centraal Kleigebied = Farm size of arable farming in the central clay district
Author(s) Cuperus, S.; Biesheuvel, P.M.; Groenwold, J.G.
Source In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 319 - 325.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1990
Keyword(s) akkerbouw - besluitvorming - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - veldgewassen - lineair programmeren - bedrijfsvoering - nederland - operationeel onderzoek - rentabiliteit - simulatie - werkschema - arable farming - decision making - farm results - farm size - field crops - linear programming - management - netherlands - operations research - profitability - simulation - work flow
Categories Crops (General)
Abstract Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke bedrijfsgrootte op termijn nodig is om de ondernemer een redelijke arbeidsbeloning te verschaffen nu de overheid een stringenter milieubeleid hanteert en de subsidies afnemen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van gemengd geheeltallige lineaire programmering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.