Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492905
Title Kwaliteit van modellen voor wettelijke onderzoekstaken
Author(s) Houweling, H.; Voorn, G.A.K. van; Giessen, A. van der; Wiertz, J.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu - Wageningen UR (WOt-paper 38) - 4
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Biometris (PPO/PRI)
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) kwaliteitsnormen - modellen - recht - natuur - milieu - landbouwwetenschappen - landschap - evaluatie - quality standards - models - law - nature - environment - agricultural sciences - landscape - evaluation
Categories Quality Management / Agriculture (General)
Abstract De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen UR (WOT N&M) zet modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en graadmeters in bij het beleidsgericht onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek voor de Natuurverkenningen, de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur of de Evaluatie van het Mest- en Gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Om de kwaliteit van deze modellen en (ruimtelijke) gegevensbestanden te verbeteren en te borgen maakt de WOT N&M gebruik van een kwaliteitssysteem. In deze WOtpaper wordt dit kwaliteitssysteem toegelicht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.