Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 493144
Title Vrijheid & blijheid voor de leghen : inspirerende alternatieven voor de buitenuitloop
Author(s) Niekerk, T.G.C.M. van; Mul, M.F.; Hommes, M.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Farm Technology Group
ATV Farm Technology
LR - Veehouderij en omgeving
Publication type Brochure
Publication year 2015
Keyword(s) hennen - pluimveehouderij - uitloop - duurzame veehouderij - huisvesting van kippen - innovaties - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - diergedrag - hens - poultry farming - outdoor run - sustainable animal husbandry - chicken housing - innovations - animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour
Categories Animal Housing, Management and Care / Poultry
Abstract Binnen het project ‘Inrichting Buitenuitloop Pluimvee’ is gezocht naar nieuwe, vermarktbare concepten voor de legpluimveehouderij op basis van een uitloop zonder de huidige milieu en diergezondheidsnadelen. Tijdens een workshop hebben ketenpartijen, pluimveehouders, glastuinders, ontwerpers en onderzoekers gezamenlijk gebrainstormd over de mogelijkheden. De ontwerpen in deze brochure zijn het resultaat van die workshop.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.