Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 494652
Title De natuur van het Nederlandse bos : resultaten van de overige statistieken bosterrein (natuurwetenschappelijke gegevens) van de Vierde Bosstatistiek
Author(s) Dirkse, G.M.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport 87/28) - 217 p.
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) bosbouw - synecologie - vegetatietypen - ecotypen - plantengemeenschappen - ecologie - dode bomen - hakhout - hakhoutbedrijf - bossen - classificatie - bosstatistieken - nederland - forestry - synecology - vegetation types - ecotypes - plant communities - ecology - dead trees - coppice - coppicing - forests - classification - forest statistics - netherlands
Categories Vegetation Research / Forest Ecology
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.