Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494683
Title testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3; Vergelijkende proef met een schaar- en een schijvenploeg alsmede een beschrijveg met het doel meetapparatuur te testen; Verdichtings-, ruwheids- en relie͏̈fmetingen bij het rijden met een wieltrekker en een rupstrekker over de geoogste suikerrietpercelen; onderzoek naar de mogelijkheden van het mechanisch transporteren van suikerriet vanaf het veld naar de wagon
Author(s) Jacobi, B.
Source Paramaribo : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos rapporten no. 18)
Department(s) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
Publication type Research report
Publication year 1969
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - suriname - suikerriet - mechanisatie - landbouwwerktuigen - trekkers - mechanische eigenschappen - schijfploegen - grondbewerking - rupstrekkers - transport - agricultural research - research projects - sugarcane - mechanization - farm machinery - tractors - mechanical properties - disc ploughs - tillage - track laying tractors
Categories Mechanization / Mechanical and Electronic Engineering
Abstract Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten van suikerriet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.