Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494687
Title Optreden van kanker bij Eucalyptus sp. : aantasting in een vier jaar oude kultuur (Coesewijne, blok IV vak 11)
Author(s) Vreden, F.E.
Source Paramaribo : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos rapporten no. 6) - 29
Department(s) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
Publication type Research report
Publication year 1968
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - suriname - eucalyptus - kanker (plantenziektekundig) - plantenziekten - agricultural research - cankers - plant diseases
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In 1965 werd in een 3-Jarige Eucalyptusaanplant - E. saligna Sm., E. grandis Hill ex Maiden en eventueel E. saligna x grandis - een ernstige ziekte waargenomen (Coesewijne, blok IV vak 11). Symptomen waren kankerachtig opzwellingen, vnl. aan het onderste gedeelte van de stam, uitvloeien van gom leidend tot een roodkleuring van de stam en een afwijkende wijze van bastafstoting. Tenslotte kon afsterven van de boom volgen. In september 1966 werd een onderzoek naar deze ziekte begonnen. Het onderzoek heeft tot de volgende resultaten geleid. De verwekker van de ziekte is Endothia havanensis Bruner. De schimmel dringt binnen aan de stam waar zijtakken werden afgestoten en wellicht via dilatatiescheuren. Zowel het bastweefsel als het jonge houtweefsel worden aangetast. Het cambium sterft ter plaatse af. De boom reageert (l) door afscheiding van gom, die door barsten in de bast naar buiten vloeit en de stammen een roodbruin aanzien geeft en (2) door vorming van wondcallus aan weerszijden van de aangetaste plaats, waardoor kankers ontstaan. De bast op de aangetaste plaats laat los en gaat tenslotte in repen bol staan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.