Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494690
Title Wortelontwikkeling van Pinus caribaea morelet : 1. Opgravingen in een 17-jarige cultuur op savannegrond : 2. Opgravingen in een 10-jarige cultuur op diverse gronden; Successie op ontbost terrein : de opnamen in 1972 en 1973 van de permanente proefperken nabij Sarwadriesprong; Arbeidsfysiologisch onderzoek bij platwieden in jonge opstanden van Pinus caribaea; Orie͏̈nterend onderzoek aangaande snoei bij Pinus caribaea opstanden
Author(s) Bauer, J.A.; Jongh, O.E. de; Vries, M. de
Source Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 82)
Department(s) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
Publication type Research report
Publication year 1973
Keyword(s) suriname - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - pinus caribaea - ecologische successie - snoeien - plantenontwikkeling - arbeid in de landbouw - fysiologie - agricultural research - research projects - ecological succession - pruning - plant development - farm labour - physiology
Categories Plant Development / Agriculture (General)
Abstract Te Blakawatra vak 3 werden van 17 t/m 19 januari 1973 de wortelstelsels uitgegraven van 4 Pinus caribaea bomen. Dit geschiedde in het kader van onderzoekprojekt 66/2 naar de wortelontwikkeling van Pinus caribaea Morelet. Tevens diende het onderzoek ter vergelijking met het onderzoek van HILLEGERS (1971), die in hetzelfde vak 3 de wortelontwikkeling van Pinus elliottii bekeken heeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.