Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 494691
Title plantverbandproef met aardnoot; bekalkingsproef met aardnoot; Onderzoek aan aardnoot te Coebiti in de periode december 1973-april 1974; Vergelijking van een aantal cowpea-cultivars van het blackeye type
Author(s) Muijlwijk, T. van
Source Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 95)
Department(s) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
Publication type Research report
Publication year 1974
Keyword(s) suriname - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - aardnoten - plaatsen op afstand - bekalking - vignabonen - plantenontwikkeling - agricultural research - research projects - groundnuts - spacing - liming - cowpeas - plant development
Categories Plant Development / Crop Husbandry
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.