Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494694
Title Vruchtzetting en mate van vulling van de peulen in relatie tot plaats en tijdstip van de bloei bij Vigna unguiculata (L.) Walp.; Teelt van enkele gewassen op ruggen in de grote regentijd; vergelijkende opbrengstproef met de rijstcultivars IR 8 en Acorni bij drie plantdichtheden; Eerste aanplantingen van peulgewassen in de proeftuin Coebiti : 1. Observatieverplichtingen van soja, aardnoot en katjang idjo : 2. een stikstofnemestingsproef met soja en katjang idjo : 3. Een onderzoek naar het effekt van Rhizobiuminokulatie op opbrengst en stikstofgehalte van katjang idjo
Author(s) Hoving, E.
Source Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 83)
Department(s) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
Publication type Research report
Publication year 1973
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - suriname - vigna unguiculata - vignabonen - plantenontwikkeling - ruggen - gewasteelt - opbrengsten - cultivars - plantdichtheid - peulgewassen - stikstofgehalte - bemesting - rhizobium - agricultural research - research projects - cowpeas - plant development - ridges - crop management - yields - plant density - legumes - nitrogen content - fertilizer application
Categories Agriculture (General) / Plant Development
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.