Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494696
Title Succesie op ontbost terrein : opname proefperk Blakawatra ; Vegetatiekundige veranderingen in ongerept drooglandbos ; Bepaling van de lichtintensiteit in diverse cultures
Author(s) Leven, E. van 't
Source Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 101)
Department(s) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
Publication type Research report
Publication year 1974
Keyword(s) ecologische successie - bosdynamiek - plantensuccessie - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - suriname - lichtsterkte - papaja's - vegetatietypen - bosecologie - ecological succession - forest dynamics - plant succession - agricultural research - research projects - light intensity - pawpaws - vegetation types - forest ecology
Categories Agriculture (General) / Forest Ecology
Abstract In november 1971, maart 1973 en 19TU werd in het proefperk dat in 1967 werd ingericht te Blakawatra, vak 25, opname gedaan van de omtrekken der aanwezige "bomen met een obh groter dan 200 mm. Uit de resultaten van de opname van de drie vegetatietypen "bos", "ril" en "savanne" die ruwweg onderscheiden worden momenteel, blijkt dat het aantal staken per ha en het grondvlak per ha voor de "ril" groter is dan voor het "bos" en dat de ontwikkeling hier ongeveer hetzelfde verloop heeft. De "savanne" ontwikkelt zich heel anders. Het aantal bospapaja's bleef voor "bos" en "ril" ongeveer constant, daalde voor de "savanne" terwijl het aandeel in de populatie bij alle drie sterk achteruit ging. De secundaire soort panga panga gaf samen met andere secundaire soorten een versnelde inwas te zien vanaf 1970 voor het "bos", 1971 voor "ril" en 1973 voor de "savanne". Het totale grondvlak verdubbelde in "bos" en "ril " van 1969 tot 1974 en verviervoudigde bijna in de "savanne". Dit lag vooral aan de inwas, minder aan de reeds aanwezige opstand. De totale grondvlakken in 1974 kwamen op 11,04 m2/ha voor het "bos", 18,02 m2/ha voor de "ril" en 2,07 m2/ha voor de "savanne".
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.