Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494711
Title Visserijlocaties van verschillende visserijen in 2013, net behulp van VMS
Author(s) Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R.
Source IMARES - 7 p.
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Brochure
Publication year 2015
Keyword(s) visserij - visbestand - monitoring - vis vangen - vissersschepen - noordzee - fisheries - fishery resources - fishing - fishing vessels - north sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Alle VMS-gegevens bestaan uit een locatie, snelheid en tripnummer. Deze kunnen middels het tripnummer worden gelinkt aan de logboek data. Hierdoor wordt voor elke trip bekend welk tuig gebruikt is, en wat de (geschatte) aanlandingen waren per soort. Voor elk tuig apart wordt per VMS-ping bepaald of het schip op dat moment vissende is. Dat wordt bepaald aan de hand van de snelheid. Vervolgens worden de aanlandingen verspreidt over de VMS-pings, welke als vissend zijn beoordeeld. Soms zijn er reizen waarvan wel logboeken zijn ingevuld, maar er geen VMS-data beschikbaar is. Voor dit project zijn deze reizen niet meegenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.