Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494796
Title Kàn het, schoon water en goede grond? : Praktijktoetsing van een gebiedsgerichte aanpak van water- en bodemkwaliteit.
Author(s) Hanegraaf, M.C.; Boer, D.J. den; Korevaar, H.
Source Bodem 26 (2016)1. - ISSN 0925-1650 - p. 13 - 15.
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract De regio rond Winterswijk staat bekend om het fraaie coulissen landschap. De waterkwaliteit in de vele beken is echter onvoldoende. Daarom toetsten agrarische bedrijven maatregelen om de mineralenverliezen te verminderen. Er bleek een ruim perspectief voor verbetering te zijn, maar een nieuwe vraag diende zich aan: hoe zit het met effecten op de bodemkwaliteit?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.