Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495106
Title Identificatie van autochtone eikenpopulaties in Nederland: chloroplast DNA als hulpmiddel
Author(s) Buiteveld, J.; Helmink, A.T.F.; Vries, S.M.G. de
Source De Levende Natuur 117 (2016)1. - ISSN 0024-1520 - p. 6 - 11.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) eikenpopulaties - chloroplastDNA
Abstract Door de eeuwen heen zijn de landelijke gebieden in Nederland sterk in cultuur gebracht. Hierdoor is het bij eiken moeilijk autochtone van niet-autochtone populaties te onderscheiden. Als aanvulling op veldinventarisaties kan DNA-onderzoek ingezet worden om autochtone eikenpopulaties te identificeren. DNA-onderzoek heeft laten zien dat variatie in het chloroplastDNA (cpDNA) van eiken in Europa een duidelijke geografische structuur heeft die grotendeels de postglaciale herkolonisatieroutes weerspiegelt. De afgelopen 20 jaar zijn er veel cpDNA gegevens verzameld van zomer- en wintereikenbossen in Nederland. Welk beeld levert dit nu op? Zijn er duidelijke verschillen tussen aangeplante en natuurlijke eikenbossen wat betreft hun cpDNA samenstelling? En zijn er grote verschillen tussen de soorten?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.