Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495331
Title De effecten van open data BRT na 3 jaar
Author(s) Grus, L.; Bregt, A.K.; Eertink, D.
Source Wageningen University, Wageningen UR - 7 p.
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2015
Abstract Open data zijn in, zowel in Nederland als in veel andere landen in de wereld. Na jaren van terughoudend beleid stimuleren veel overheden dat data breed en tegen geen of zeer beperkte voorwaarden beschikbaar wordt gesteld. De verwachting is dat dit de economie stimuleert en de innovatie bevordert. Maar is dat zo? Er is wereldwijd nog weinig empirisch onderzoek verricht naar de effecten van open data. Per 1 januari 2012 is de Basisregistratie Topografie (BRT) als open data beschikbaar gesteld. De afgelopen drie jaar hebben we onderzocht wat de effecten hiervan zijn.
Deze samenvatting beschrijft de conclusies na drie jaar meten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.