Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495353
Title IMPULS: van signaal naar actie!
Author(s) Heinrich, J.; Jansen, A.; Bisschops, I.; Haveman-Nies, A.
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 93 (2015)6. - ISSN 1388-7491 - p. 212 - 215.
DOI http://dx.doi.org/10.1007/s12508-015-0087-6
Department(s) Chair Nutrition and Health over the Lifecourse
VLAG
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2015
Abstract Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg hebben een spilfunctie in de signalering van eenzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen. Zij komen met enige regelmaat bij – veelal kwetsbare – ouderen thuis, hebben een vertrouwensband en kunnen hierdoor vroegtijdig verandering opmerken. Het aantal signalen van eenzaamheidsproblematiek waarvoor vanuit deze groep verpleegkundigen en verzorgenden contact wordt gezocht met de ouderenadviseur is echter beperkt. Naar verwachting zou dit aantal signalen veel groter kunnen zijn. IMPULS is ontwikkeld om thuiszorgprofessionals te attenderen op de rol en mogelijkheden van de ouderenadviseur op het gebied van eenzaamheidsproblematiek. In dit artikel wordt beschreven waarom en hoe IMPULS is ontwikkeld, geëvalueerd en op eenvoudige wijze kan worden gëımplementeerd in de dagelijkse praktijk van thuiszorgprofessionals.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.