Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495558
Title De betekenis van haver in het bouwplan
Author(s) Lamers, Jan
Source Wageningen : Wageningen UR (PPO/PRI-rapport 660)
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) akkerbouw - graangewassen - haver - rotatie - avena - duurzame landbouw - arable farming - grain crops - oats - rotation - sustainable agriculture
Categories Cereals
Abstract Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( KB-V 001-003, ‘Fiat Avena – De Nederlandse Haverketen’ ) is het in beeld brengen van de betekenis van haver in het bouwplan. De teelt van haver met zijn meerwaarde voor de bodem een goed alternatief voor de teelt van zomergerst op zand en de teelt van wintertarwe op klei.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.