Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495579
Title Waar zijn de kleine marters?
Author(s) Maanen, Erwin van; Mos, Jeroen; Hofmeester, T.R.; Bilijam, Fokko; Tempel, Carola van den; Knaap, Frank van der; Prescher, Johann
Source Zoogdier 26 (2015)1. - ISSN 0925-1006 - p. 1 - 4.
Department(s) Laboratory of Entomology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) martes - fauna - inventarisaties - monitoring - inventories
Categories Ecology (General)
Abstract Momenteel zijn kleine marterachtigen ondergeschoven kindjes van onze natuurwereld, vooral in vergelijking met soorten als de otter, das en bommarter. Vermoedelijk komen ze minder voor dan vroeger, toen veel van het cultuurlandschap natuurlijker was. In dit artikel komt aan bod, hoe moeilijk de soort waar te nemen is. De traditionele inloopvallen voldoen niet. De ontwikkeling van een marterkist volgde, genaamd Mostela. De Mostela's leveren meestal veel bijvangst op. Wat rest is de inzet van vele vrijwilligers om terreinen in hun woonomgeving te inventariseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.