Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495622
Title Opstanden voor zaadoogst van de inheemse fladderiep uitgebreid
Author(s) Vries, S.M.G. de; Kopinga, J.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) fladderiep - bosbestanden - ulmus - opstandsontwikkeling - natuurlijke opstanden - zaailingen - bosbeheer - forest resources - stand development - natural stands - seedlings - forest administration
Categories Forest Management
Abstract Voor de bosbouwers die wat willen gaan doen met inheemse iepenhout, is het assortiment met autochtone herkomst toegenomen. Van de fladderiep stond in de 7e Rassenlijst (2002) tot voor kort slechts één opstand vermeld, maar daar is nu een opstand in Twente bijgekomen: Denekamp-01, NL.SI.1.3.09.01. De opstand laat zien dat in Nederland niet alleen klonaal vermeerderde selecties, maar ook zaailingpopulaties van deze iep zich kunnen ontwikkelen tot redelijk recht groeiende bomen van imponerende afmeting. Zowel solitair als in bosverband. En bestand tegen iepziekte!
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.