Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495637
Title Regent het meer in de Randstad?
Author(s) Daniels, E.E.; Overeem, A.
Source Meteorologica / Nederlandse Vereniging van Beroeps Meteorologen 2015 (2015)4. - ISSN 0929-1504 - p. 18 - 21.
Department(s) Earth System Science
Hydrology and Quantitative Water Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Abstract Voor Amerikaanse steden is meermalen aangetoond dat er meer of intensievere neerslag “benedenwinds”
(dus bij westenwind, ten oosten) van en in de stad valt. Ook voor Nederland wordt wel eens gespeculeerd
dat dit “stadseffect” bij zou dragen aan het maximum dat op de klimatologisch gemiddelde neerslagkaarten
te zien is nabij Rotterdam (www.klimaatatlas.nl). Op basis van dagelijkse stationsdata in de Randstad tonen
wij aan dat dit inderdaad het geval is. Daarnaast blijkt uit uurlijkse radardata dat dit effect in zekere mate
ook ín steden optreedt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.