Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 496224
Title Naar een groene planologie: planologie in Wageningen
Author(s) Valk, A.J.J. van der
Source Rooilijn 48 (2015)1. - ISSN 1380-2860 - p. 62 - 69.
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) landschap - landgebruiksplanning - besluitvorming - regionale planning - klimaatverandering - hydrologie - platteland - landscape - land use planning - decision making - regional planning - climatic change - hydrology - rural areas
Categories Land Use Planning
Abstract In Wageningen heeft de planologie van meet af aan haar plaats tussen de technische wetenschappen moeten vinden en hervinden. Naast aansprekende resultaten, zoals de lagenbenadering die in Wageningen is ontwikkeld, heeft dat geleid tot permanent theoretiseren van de complexe wederzijdse inwerking tussen menselijk handelen en bodem, water en klimaat. Groene planologie en het landschap als centraal onderzoeksobject bepalen de huidige positie en theorievorming van de planologie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.