Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 496500
Title Erfgoed in de nieuwe realiteit
Author(s) Janssen, J.; Stegmeijer, Eva
Source Rooilijn 48 (2015)5. - ISSN 1380-2860 - p. 380 - 389.
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Abstract De afgelopen decennia is de professionele zorg voor erfgoed
met een trefzekere beweging terechtgekomen in de dynamische
baan van de ruimtelijke ordening. De huidige systeemcrisis in
de ruimtelijke ordening dwingt de erfgoedsector om zichzelf
daardoor ook opnieuw te positioneren. Erfgoedopgaven zullen
in een context van crisis, krimp en terugtredende overheid
op andere manieren moeten worden aangepakt. Nieuwe
kennisvragen op het snijvlak van erfgoed en ruimte doemen op.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.